| TAKAISIN / BACK |

Valumetallit Tiibetissä ja Himalajalla
J. K. IhalainenLänsimaiset taidehistorioitsijat ovat vuosikymmeniä käyttäneet termiä "pronssi" kuvatessaan Tiibetin, Himalajan ja Pohjois-Intian metallipatsaita. Samaan tapaan on taidehistorioitsijoiden keskuudessa vallinnut myytti patsaiden valamiseen käytetystä kahdeksan metallin seoksesta, asta-dhãtu, joka sisältää kuparia, tinaa, lyijyä, antimonia, sinkkiä, rautaa, kultaa ja hopeaa vaihtelevissa suhteissa.

Viime vuosikymmeninä suoritetut metallurgiset analyysit eivät tue lainkaan pronssin tai kahdeksan metallin käyttöä Pohjois-Intiassa ja Himalajalla. Kupari- ja sinkkiesiintymiä tunnetaan Tiibetistä ja Nepalista, mutta lähin tina tulee Burmasta ja Malaccalta.

Tiibetin ja Himalajan metallipatsaiden valmistuksesta ei ole olemassa mitään opaskirjaa, eivätkä paikalliset kuvanveistäjät ole koskaan kuulleet sellaisesta. Ammatilliset opit ovat aina siirtyneet kädestä käteen isältä pojalle.

***

Intialainen kuvanveistotaito saapui Tiibetiin lännestä Kashmirista ja etelästä Nepalista yhtäjalkaa buddhismin kanssa. Läntisen Tiibetin kuninkaiden käskystä tiibetiläinen oppinut Rin-chen-bzang-po (958 - 1055 jKr) matkusti kolmasti Kashmiriin ja kerran Itä-Intiaan, ja toi palatessaan vuonna 1019 mukanaan 32 taiteilijaa, rakennuttaen 21 temppeliä eri puolille läntistä Tiibetiä. Erääseen temppeliin hän valmistutti 45 metallipatsasta kuparista ja messingistä.

Tyyppiesimerkki Länsi-Tiibetin metallipatsaista on metrin korkuinen "Cleveland Buddha", jonka messinkipitoisuus on 68 % kuparia, 20 % sinkkiä ja 11 % lyijyä. Patsas on 1000-luvulta.

Newarin kuvanveistäjät työskentelivät Tiibetissä 600-luvulta lähtien, suosien kupariveistoksia - koska kuparia oli Nepalissa omasta takaa, ja koska tulikultaus soveltui parhaiten kupariin. Silti myös messinkiä käytettiin patsaiden valamiseen sekä Tiibetissä että Nepalissa.

Mongolien vallan (1207 - 1368) aikaiset kiinalais-newarilaiset patsaat olivat kuparia, kun taas itäiset kiinalais-tiibetiläiset patsaat ajalta 1400 - 1800 olivat messinkiä. Nepalin laaksossa messingin käyttö lisääntyi 1700 - luvulla Itä-Intian komppanian tarjonnan kasvaessa. Pohjois-Intiassa messinkiä oli käytetty 200-luvulta lähtien.


Kupari (tiib. zangs, zangs-dmar, li-dmar, zi-khyim)

Parasta kuparia tuotettiin 1000 - luvulta lähtien Nepalista. Kuparia kaivettiin kuin kultaa, ja tämä "kalliokupari" oli yhtä kallisarvoista kuin kupari. "Paikallinen punainen kupari kalliokuparista on nimeltään kultakupari", kirjoitti Jam-dpal-rdo-rje. Nepalista kuparia vietiin Tiibetiin ja Intiaan, kunnes kupariesiintymät ehtyivät viime suosisadan lopulla.

Tiibetiläiset tuottivat kuparia myös Kiinasta ja Itä-Turkestanista. Vaikka Tiibetin Himalajalla oli runsaasti kuparia, eivät tiibetiläiset louhineet kuparia pelosta, että paikalliset maan jumalat ärtyisivät siitä.

"Monet uskoivat, että mineraalit laittoi maahan 'Arvokas Opettaja' Padma Sambhava tuodessaan buddhismin Intiasta, ja että mikäli mineraaleja siirrettäisiin, lakkaisi sataminen ja sadot tuhoutuisivat. Uskonnollista vastustamista säesti taloudellinen vastarinta. Kun kaivos löydettiin, niin hallitus odotti paikallisten työskentelevän siellä maksutta ula-järjestelmän mukaisesti. Niinpä kyläläisillä oli kaikki syynsä salata maan rikkauksien olemassaolo." (Bell)

Silti kaivoksia oli. Lyijy-, kupari-, sinooperi- ja kultakaivoksia Ladakhin ja Kashmirin tien varrella (Turner 1800), kuparikaivoksia Ladakhissa ja Zangskarissa (Hedin 1922), sekä Lhasan hallinnon alaisia malakiitti- ja asuriitti- (kuparikarbonaatti) kaivoksia vuorilla Lhasasta lounaaseen (Jackson 1976). Jälkimmäisistä saatiin suurin osa Tiibetin taiteilijoiden käyttämistä vihreistä ja sinisistä pigmenteistä. Sulattamalla malakiittia ja asuriittia saatiin "kansankuparia".

Itäisessä Tiibetisssä oli useita kuparikaivoksia, näistä pitkäaikaisimpia Gong-kha-glingissa. Juuri Khamin provinssi on tärkeimpiä metallivalun keskuksia; kolme tunnetuinta keskusta siellä Derge, Chamdo ja Reo-Chi.

Zi-khyim (kiin. ch`ih chin, syvänvärinen kulta, kupari)

Padma-dkar-po´n mukaan "zi-khyim loistaa kuin kulta Sin-dhu- joen penkereillä; siitä nimitys 'punainen kulta'. Se hohtaa sateenkaaren valoa, ja kun sitä kostuttaa hapolla, se paljastaa Indran jousen," eli loistaa sateenkaaren väreissä.

Tiibetiläisten lähteiden mukaan zi-khyimiä on kahdenlaista: li-khra eli keinotekoinen zi-khyim, joka on Dagyabin mukaan lyijypitoista messinkiä, ja Klong-rdolin mukaan "kultaa, hopeaa, valkoista rautaa, kalliokristallia, lyijyä ja elohopeaa". Jälkimmäinen lejeerinki tuskin soveltuu patsaiden valamiseen.

Li-dmar (punainen li) eli kansan zi-khyim on Lo Buen päätelmien mukaan borniitti- tai erubeskiittipitoinen kupariesiintymä, jolla on nimiä kuten riikinkukkosuoni, puhdas kuparisuoni, ja hevosenlihasuoni. Tällainen esiintymä tunnetaan ainakin Zangskarista (99,4 % kuparia, loput rautaa ym.). Zangskar tarkoittaa valkoista kuparia.

Zi-khyim (lausutaan sikhim) saattaa olla sukua Himalajan buddhalaiselle kuningaskunnalle Sikkimille, josta tunnetaan myös kuparikaivoksia.

Sinkki

Kun sinkkioksidia lämmitetään sulamispisteeseensä 906 0 C, niin se yksinkertaisesti haihtuu ilmaan. Ennen kuin sinkki esiteltiin teolliseen tuotantoon, valmistettiin messinkiä lämmittämällä sinkkisuonta (kalamiinia) ohuilla kuparilevyillä, jotka sitten imivät sinkkimetallin itseensä. Intialaiset alkemistit eristivät sinkin 1100 - luvulla, ja englantilainen William Champion vuonna 1738.

Messinkiä käytettiin vuosituhannen alusta lähtien Himalajan patsasvaluissa. Kuitenkin varsinainen "messinkimaa" oli Persia, jonka kanssa tiibetiläiset kävivät kauppaa ainakin 700 - luvulta lähtien. Varhaisin lähde kertoo persialaisten hyödyntäneen Khotanin sinkkiesiintymiä 500 - luvulla.

Metallisen sinkin valmistus aloitettiin Intiassa 1200 - luvulla ja Kiinassa 1400 - luvulla. Kalamiini saattaa saada nimensä Calaminen kaivoksista Indus - joen suulla. Tiibetissä, Sikkimissä ja Nepalissa mainitaan sinkkiesiintymiä 1700 - luvulta lähtien.

Messinki, vaski (tiib. rag, ra-gan)

Tiibetissä messinki tunnettiin vuosituhannen alusta lähtien patsasmetallina. Jam-dpal-rdo-rje kertoo, että "punainen, keltainen ja kirkas messinki tulee Kiinasta, ja siinä on 1-3 osaa kuparia ja yksi osa sinkkiä." Länsi-Tiibetiin messinki tuotettiin Nepalista; tuon intialaisen messingin sinkkipitoisuus saattoi olla jopa 40%.

Tina

Tinaesiintymien puute Himalajalla selittää sen vähäisen käytön metallivalussa. Vähäisiä määriä tinaa tuotettiin Intiasta ja Kiinasta Nepaliin 1700 - luvulta lähtien.

Pronssi

Messingin ja kellometallin mainitsee 13. vuosisadan teos Rasaratnasamuccaya, ja jälkimmäisen kerrotaan koostuvan 8 osaa kuparista ja 2 osasta tinaa. Jam-dpal-rdo-rje kirjaa intialaista tai burmalaista tinaa sekoitetun 6 - 8 osaan kuparia, mistä syntyi punainen tai valkoinen li. Hän mainitsee näitä kahta pronssityyppiä käytetyn vain tiettyjen esineiden, kuten soittimien, valmistamiseen. Padma-dkar-po mainitsee molempien olevan peräisin Khotanin vuorilta.

Todennäköistä on, ettei li ollut aivan pronssia, sillä tinaa tavataan siinä erittäin harvoin. Tiibetin Li-yul tarkoittaa monissa yhteyksissä Nepalia, "Li´n maata".

Kharba (khar-ba) on usein käännetty pronssiksi ja kellometalliksi. Klong-rdol´n mukaan mkhar-ba koostuu raudasta (musta khro), hopeasta (tuhat lootusta), kuparista (punainen paratiisi) ja valkoisesta raudasta (puhdas valkoinen).

Jam-dpal-rdo-rje vahvistaa, että "khar-ba on seitsemän osaa kuparia, yksi osa Khamsin tinaa ja yksi osa Jusin tinaa, mistä syntyy valkoista ja punaista metallia, jota käytetään peilien ja kellojen valmistukseen".

Symbaalit ja muut soittimet olivat pronssia ja useimmiten kiinalaisvalmisteisia. Kiinalainen pronssi, khar-sini, sisälsi kiinalaista tai burmalaista tinaa, ja siitä valmistettiin Itä-Tiibetissä myös peilejä.

Patanin newarit käyttävät kolmenlaista pronssia:

1) Newarien kellometalli - kaksi osaa kuparia, yksi tinaa - vesiastioiden ja viiniruukkujen valmistamiseen. Lautasten valmistamiseen kolme osaa kuparia ja kaksi osaa tinaa.
2) Intialainen pronssi - kaksi osaa valkoista metallia, yksi osa tinaa, vain vähän kuparia.
3) Valkoinen metalli Intiasta. Sisältää paljon tinaa (yli 83 %), loput lyijyä ja kadmiumia.

Pronssia ei ole juuri käytetty metallipatsaiden, vaan peilien ja kellojen valuun. Tiibetin kellot ovat laadukkaampia kuin Nepalin, mutta newarien käsialaa molemmat.

Hopea

On mahdollista, että persialainen hopeasepäntaito tunnettiin Tiibetissä varhaisista ajoista lähtien. Persian hopeasepänperinteen huippukausi saavutettiin 224 - 651 jKr. Tiibet oli suorassa yhteydessä Persiaan 600 - luvun lopulla. Klong-rdol mainitsee myös Turkestanin ja Khamsin hopean. Kuuluisa italialainen jesuiitta Ippolito Desideri mainitsee hopeakaivokset itäisessä Tiibetissä. 1600 - luvulla kolikkohopeaa toivat portugalilaiset Meksikosta vaihtaen sitä mausteisiin. 1800 - luvulla hopeaa tuotiin Kiinasta, Mongoliasta ja Siperiasta.

Hopeaa käytettin harvaiden patsaiden valamiseen Himalajalla, mutta repoussé - töihin sen sijaan laajalti. Hyvä esimerkki tästä on yksitoistapäinen Avalokitesvara tiibetiläisessä katedraalissa Dharamsalassa. Tiibetiläisten patsaiden hopeointi sisältä on hyvin vanhaa kashmirilaista perua. Nykyään sitä käytetään vain kuparipatsaisiin.


Kulta

Varhaisia mainintoja "kultaakaivavista muurahaisista" Ladakhissa ja Baltistanissa on Plinyllä ja Herodotoksella. Myöhemmin Sven Hedin jäljitti lukuisia kullankaivajien polkuja Länsi-Tiibetissä, "La-shung maassa".

Tiibet vei kultaa 600 - luvulta lähtien sekä Persiaan että Kiinaan, ja myöhemmin myös Bhutaniin, Kashmiriin, Siperiaan ja Bengaliin. Kuitenkin newarkauppiaat tuottivat kultaa Tiibetiin vuosisatojen ajan, ja kultaa tuotiin myös Mongoliasta.

Kullankaivuuta vastustavat lamat estivät usein kullankaivuun, koska "Tiibetissä on syväänjuurtunut uskomus, että mikäli kultahippuja siirretään maasta, niin kultaa ei enää löydetä joenuomista, sillä kultahiput ovat kasvin juuria, ja kultapöly on kasvin itiöt." (Rockhill 1891) Useat paimentolaisheimot kielsivät kullankaivuun, minkä takia kultaa kaivettiin sotilaiden suojeluksessa.

Kullasta valetut patsaat ovat äärimmäisen harvinaisia Tiibetissä ja Himalajalla. Kullasta valettiin tai pakotettiin rituaaliesineitä, kuten rasvalamppuja, ja koruja. Jopa köyhät käyttivät kultakoruja Lhasassa (Gill 1883). Tiibetiläisten keisarilliset lahjat käsittivät kultaisia viinimaljoja, leijonia, elefantteja ja astioita. "Kultaiset eläimet mainitaan tiibetiläisen kuninkaan Ral-pa-canin leirin koristeina vuonna 821". (Snellgrove 1968)

Padma-dkar-po mainitsee kultaa käytetyn tulikultaukseen ensimmäisten uskonnollisten kuninkaiden aikana 7. ja 9. vuosisadoilla. Tulikultaus tapahtuu peittämällä metalli kultaseoksella ja haihduttamalla tulella elohopea pois kultauksen seasta.

Rauta

Vaikka Tiibetissä tunnetaan lukuisia rautakaivoksia, eivät rautapatsaat näyttele merkittävää osaa Tiibetissä. Sen sijaan Kiinassa rauta syrjäytti toisinaan pronssin patsasvalussa ja temppeliesineiden valmistuksessa. Klong-rdol mainitsee, että "pehmeä tiibetiläinen valkoinen rauta on hyvää materiaalia munkkien kerjuumaljoihin." Nepalin rauta oli lyömätöntä, ja siitä valmistettiin keittiön tarvekaluja vientiin.

Lyijy

Lyijyä esiintyy usein messinkipatsaissa ja harvemmin kuparipatsaissa, joihin sitä lisätään metallin juoksevuuden parantamiseksi. Sekä Tiibetissä että Nepalissa on tunnettu lyijyesiintymiä, joiden hyödyntäminen on kuitenkin ollut alkukantaista. Tiibetiläisten taiteilijoiden käyttämä punainen lyijy tuotettiin pigmenttinä Nepalista, Intiasta ja Kiinasta.

Elohopea (tiib. dngul-chu)

Elohopea näyttelee tärkeätä osaa Tiibetin lääketieteellisessä ja alkemistisessa kirjallisuudessa. Sinooperi, kansallinen elohopeasulfiitti, esiintyy luonnossa Kaakkois-Tiibetissä, ja sitä käytettiin erityisesti tulikultaukseen, sekä maalipigmentiksi.

Sinooperinpuna, synteettinen elohopeasulfiitti, tuotettiin Tiibetiin Intiasta, ja (ehkä) Kiinasta. Nepalin newarit hankkivat elohopeansa Intiasta. Silti Intiassa ei tunneta elohopeaesiintymiä.


Lähteitä

Alsop, I. ja Charlton, J.: Image Casting in Oku Bahal,
Journal of Institute of Nepal and Asian Studies, 1973 / 1
Béguin, G.: Dieux et démons de l´Himâlaya, Paris 1977
Bellazza, J.: Ancient Civilization in Tibet, New Delhi 1995
Chandra, L.: An Illustrated Tibeto-Mongolian Materia Medica
of Ayurveda of Jam-dpal-rdo-rje of Mongolia, New Delhi 1971
De Filippi, F.: An Account of Tibet. The Travels of Ippolite Desideri of Pistoia 1712-1727, London 1937
Goets, H: Studies in the History and Art of Kashmir and the Indian Himalaya, Wiesbaden 1969
Klong-rdol-bla-ma, The Collected Works of Longdol Lama, New Delhi 1973
Krishnan, M. V.: Cire Perdue Casting in India, New Delhi 1976
Labriffe, M-L de: Etude de la fabrication d´une statue au Népal, Kailash 1973 / 1
Lo Bue, E.: Casting of Devotional Images in the Himãlayas, Bulletin of Tibetology 1991 / 1-3
Reeves, R.: Cire Perdue Casting in India, New Delhi 1962
Rockhill, W. W.: Diary of a Journey through Mongolia and Tibet
in 1891 and 1892, Washington 1894
Saraswati, S. K.: An ancient text on the casting of metal images,
Journal of the Indian Society of Oriental Art, 1936 / 4
Schroeder, U. von: Indo-Tibetan Bronzes, Hong Kong 1981
Snellgrove, D. and Richardson, H.: A Cultural History of Tibet, London 1968HOME